Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Nauczyciele

Nauczyciele

 

Dyrektor szkoły - mgr Artur  Chorzępa

 

zastępca dyrektora - mgr Magdalena Kazimierczak

 

zastępca dyrektora d/s  przedszkola - mgr Alina Keplinger

 

 

 

Pedagog szkolnymgr Marzena Mikołajek i mgr Justyna Tyszka

Psycholog szkolny - mgr Edyta Skrzipczyk

 

Sekretariat  - Grażyna Ziemińska i Lucyna Prokop - Bazała

 

 

WYCHOWAWCY KLAS:

 

mgr Barbara Kalitowska – klasa II A

mgr Grażyna Bożek - klasa II B

  mgr Urszula Chorzępa –  klasa III A

  mgr Barbara Nowaczyk - klasa III B

mgr Lidia Borowska – klasa I B

   mgr Genowefa Szpak – klasa I A

mgr Justyna Michalska - nuczyciel wspomagający

  

 

      mgr Jolanta Blacha - wych. klasa IV A

                 mgr Marzena Skwark - wych. klasa IV B      

      mgr Jarosław Hosek - wych. klasa V

         mgr Sylwia Mrózek - wych. klasa VI A

       mgr Rafał Moryc   - wych. klasa VI B

                             mgr Agata Knapczyk - Leśniak - wych. klasa VII A

           mgr Joanna Zdrojek - wych. klasa VII B

                   mgr Katarzyna Antosik - wych. klasa VIII A

       mgr Anna Kozioł-wych. klasa VIII B

                      

    

 

przedszkole:

mgr Alina Keplinger

mgr Magdalena Michalak

mgr Lucyna Oleksińska

mgr Anna Wełyczko

mgr Irena Wujcikowska

 

NAUCZYCIELE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W  JUGOWIE

mgr Katarzyna Antosik – matematyka z informatyką, chemia

mgr Marcin Antosik–chemia, biologia, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Jolanta Blacha - muzyka, plastyka, wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika

mgr Lidia Borowska -edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna

mgr Grażyna Bożek – edukacja wczesnoszkolna

mgr Artur Chorzępa – historia, etyka, wychowanie fizyczne

mgr Urszula Chorzępa –  edukacja wczesnoszkolna, matematyka z elementami informatyki          

mgr Małgorzata Dzięgiel - język angielski, język niemiecki

mgr Halina Gorla –  język polski

mgr  Agata Knapczyk - Leśniak –  język polski

mgr Jarosław Hosek - wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika

mgr Barabara Kalitowska -edukacja wczesnoszkolna, przedszkolna, gimnastyka korekcyjna

mgr Magdalena Kazimierczak–matematyka z informatyką, logopedia, oligofrenopedagogika

mgr Gabriel Kolk - religia, historia, resocjalizacja

mgr Anna Kozioł - język niemiecki, informatyka, oligofrenopedagogika

mgr Justyna Michalska - edukacja przedszkolna, pedagogika z terapią pedagogiczną, oligofrenopedagogoka

mgr Marzanna Mikołajek - pedagog szkolny, świetlica

mgr Rafał Moryc - wychowanie fizyczne

mgr Sylwia Mrózek – język  polski, zajęcia artystyczne

mgr Barbara Nowaczyk - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, informatyka

mgr Marzena Skwark – język angielski

mgr Bożena Sołek-Muzyka– matematyka z informatyką,  fizyka

mgr Genowefa Szpak – edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna, taniec w edukacji

mgr Justyna Tyszka - edukacja wczesnoszkolna, pedagog, biblioteka, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Andrzej Witowski – historia, WOS

mgr Karolina Bernacka – przyroda, geografia, technika, oligofrenopedagogika

mgr Anna Wełyczko -  edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, religia

mgr Joanna Zdrojek - matematyka z informatyką, technika

 mgr Teresa Szyszko - biblioteka

 

 

 

 

 

 

NA GÓRĘ