Jesteś tutaj:
  1. Start

Strona główna

Dzisiaj na tablicy

 

18 stycznia 2021r. ,

do nauki stacjonarnej wracają uczniowie

klas I-III szkoły podstawowej.

 

 

**********************************************************************************

R e k r u t a c j a   do szkół podstawowych

na rok szkolny 2021/2022

(kryteria i zasady bez zmian)

załączniki:

1) Rekrutacja do szkół podstawowych - informacja ogólna B

2) zarządzenie nr 3/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 05 stycznia 2021 roku - terminy rekrutacji

3)Uchwałą nr 241/XXXII/17 Rady Gminy Nowa Ruda

4) Zarządzenie nr 98/19 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola i wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej

5) Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 98/19 - WZÓR ZGŁOSZENIA


**************************************************************************************

 

R e k r u t a c j a   do przedszkoli

na rok szkolny 2021/2022

(kryteria i zasady bez zmian)

załączniki:

1) Rekrutacja do przedszkoli - informacja ogólna A

2) zarządzenie nr 3/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 05 stycznia 2021 roku - terminy rekrutacji

3)Uchwałą nr 242/XXXII/17 Rady Gminy Nowa Ruda

4) Zarządzenie nr 98/19 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola i wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej

5) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 98/19 - WZÓR WNIOSKU

 

 **********************************************************************************************

 

 

WNIOSEK RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA

-        konsultacje dla ucznia klasy VIII

https://drive.google.com/file/d/1B9xCyfEY5jvalxx5_cWn-girF_zv_rbO/view?usp=sharing

 

 *********************************************************************************************

  

Proceduty obowiązujące w szkole podczas epidemii COVID-19

 

1. Procedura bezpieczeństwa na czas pandemii

https://drive.google.com/file/d/1wpPiBh4cx-yNB3otKz8Ie97shwpVjUCN/view?usp=sharing

 

2. Procedura dezynfekcji sal i łazienek na czas pandemii

 https://drive.google.com/file/d/1G9LWpQrwrRuwiYe1WU5UZC406udcm3XX/view?usp=sharing

 

3. Procedura komunikowania na drodze nauczyciel a dyrektor, nauczyciel a rodzic na czas pandemii

 https://drive.google.com/file/d/1hY9M_6tG7OC9elnmJX1ehHkuLoejaw_v/view?usp=sharing

 

 4. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia Covid-19 u ucznia

 https://drive.google.com/file/d/1r1AM1JjWMqYAUjONhy_5ePTRp-6qUVTQ/view?usp=sharing

 

5. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka na czas pandemii

https://drive.google.com/file/d/1KJqh1KVWcf_kFu4rV_uwcYLgtV2lBy3G/view?usp=sharing

 

6. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna

https://drive.google.com/file/d/1Ci9EgIPUiJdhN5CFKzMk0Z537-kB5GeW/view?usp=sharing

 

7. DOBROWOLNA  KWALIFIKACYJNA -  ANKIETA  EPIDEMIOLOGICZNA

https://drive.google.com/open?id=1YY5blvz1RhDTfhfONhlO5R4s3plWqWIt

 

 8. Zgoda rodzica na pomiar temperatury dziecka

 https://drive.google.com/file/d/1TCFfhr7yP_THuVw5NYzIJKN3mqRIwTyA/view?usp=sharing

 

 ****************************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Zawieszenie zajęć

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie Zespołu Szkół Nr 1 w Jugowie zostaje ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkole i szkoła nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania...

Dzieci uczą rodziców w domu!

            W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię...

Śniadanie daje moc!