Wolontariat

Jesteś tu: » Strona startowa » Wolontariat

Klub powstał w październiku 2007 roku.


Koordynatorem jest  pani Anna Kozioł, opiekunami mgr Marzena Skwark i mgr Gabriel Kolk.

Członkowie klubu to uczniowie klas 7 oraz  2-3 gimnazjalnych Zespołu Szkół nr 1 w Jugowie.

Są to osoby chętne do pracy i zawsze gotowe do pomocy.

Charkteryzują się odpowiedzialnością, wysoką kulturą osobistą i dyspozycyjnością.

Prace na rzecz szkoły i innych wykonują ze szczególnym zaangażowaniem,

ponieważ sprawianie radości innym, przynosi im ogromną radość i zadowolenie z siebie.

Nasze działania opierają się na rozpowszechnieniu zasad altruizmu i życzliwości,

poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.

Chcemy uświadamiać, że pomagać innym można na różne sposoby.


Od początku istnienia klub działa lokalnie, współpracuje ze

Stowarzyszeniem Przyjaciół Jugowa, CK Gminy Nowa Ruda, a taże różnymi fundacjami.

Ponadto członkowie:

nawiązali współpracę z referatem Misjonarzy w Pieniężnie;

zbierali pieniądze na rzecz chorych dzieci,

zorganizowali przedsięwzięcie "Starsi – młodszym" oraz „Podziel się misiem”

i wzięli udział w akcji „Studnia dla Sudanu”.

W tym roku wolontariuszki i wolontariusze zanagażują się w różne akcje, o których będziemy na bieżąco informować.

Akcje całoroczne:

  • przez cały rok szkolny zbieramy niepotrzebne znaczki – w ramach akcji "Każdy znaczek wspiera misje";
  • gromadzimy także stare, zużyte telefony komórkowe; wyślemy je wraz ze znaczkami do Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie – przedsięwzięcie "Komórka na misje”.

Wolontariusze szkolnego klubu wolontariusza „UŚMIECH SERCA”  Zespołu Szkół nr 1 w Jugowie

Klasy 3: Sandra Herc, Julia Lichwa, Marta Hryckiewicz, Violetta Hryckiewicz,  Daniel Olszewski, Ewa Garbiak, Oliwia Rybicka, Martyna Żurawiel, Paulina Sypień

Klasy 2: Alicja Rachuna, Oliwia Feliksik, Igor Michalak, Hanna Chorzępa, Mateusz Dratwa, Olga Hryckiewicz, Adrian Koćmirski, Jakub Feliksik

Klasy 7:  Tatiana Matulewicz, Jola Peszek, Milena Wyrębak, Emil Markiewicz, Zuzanna Pełka, Alicja Oleksy, Maja Polak, Wiktoria Kozioł, Hanna Litwińska, Przemysław Dyjak, Sławomir Świrski, Gracjan Juśkiw

 

 

 


OGŁOSZENIE Na terenie szkoły zbieramy - zużyte znaczki i stare zużyte telefony komórkowe, które wysyłamy do Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie. Dochód uzyskany wpiera działania na misjach. Znaczki i komórki mogą zbierać wychowawcy, będziemy je  odbierać, można również przekazywać do p. Annay Kozioł, p. Marzeny Skwark lub p. Gabriela Kolka. Informacja o akcji jest w zakładce wolontariat na stronie szkoły. Każdy znaczek należy wyciąć z półcentymetrowym marginesem – jeśli jest to niemożliwe, to tak go wyciąć, aby nie uszkodzić. Na poniższym linku jest również informacja: http://www.seminarium.org.pl/referat/akcje_znaczki.html
W Pieniężnie działa grupa misyjna, która bezinteresownie nadesłane znaczki przygotowuje, sortuje i sprzedaje, a uzyskane fundusze przekazuje na misje, a telefony zużyte, w miarę możliwości z baterią (jest to akcja całoroczna): http://seminarium.org.pl/referat/?p=335#more-335Dziękujemy za udział i wsparcie wolontariusze, koordynator klubu A.Kozioł i opiekunowie M.Skwark i G.Kolk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               


Kolejny raz klub wolontariusza„Uśmiech Serca” wziął  udział akcji w sprzedaży świątecznych kartek wielkanocnych, organizowanej przez Stowarzyszenie Sursum Corda.

czytaj więcej

W tegorocznej akcji „Kilo Czegoś” zebraliśmy łącznie 61,2 kg produktów

czytaj więcej

Przez cały zeszły rok zbieraliśmy używane znaczki i popsute telefony komórkowe w ramach akcji "Znaczek i komórka na misje".

czytaj więcej

Opracowanie: szkolnastrona.pl