Pedagog szkolny

Jesteś tu: » Strona startowa » Pedagog szkolny

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego 2017 /2018mgr Marzanna Mikołajek

przedszkole i klasy I - V

mgr Justyna Tyszka

klasy VI-VII i gimnazjalne

Poniedziałek

  8.00 - 10.00  Przedszkole

10.00 - 12.00

10.30 - 13.35  B

14.20 - 14.30  B

Wtorek   8.00 - 11.30

11.30 - 14.30  A

Środa

8.00 - 9.40

10.40 -12.00

 7.30 -   8.00   B

 8.45 - 11.35   B

14.20 - 14.30  B

Czwartek     9.30 - 12.00

11.30 - 11.40  A

12.25 - 13.35  A

14.20 - 14.30  A

Piątek     8.30 - 10.30

10.15 - 14.00  B

 

A - budynek  główny (klasy I - VI)

B - budynek górny (klasy VII i gimnazjalne)

 

Nasza szkoła jest pod opieką Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowej Rudzie.


 

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 

  • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, że jesteś samotny.
  • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
  • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
  • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
  • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
  • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
  • Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób.
  • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

 

Do zadań pedagoga należy:

 

rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów

oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

 

 określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

 

 organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy

psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

 

 podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych

w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;

 

 wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli;

 

 działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej

uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

 pomoc w rozwiązywaniu trudności w kontaktach między rówieśnikami

 

 

 

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.Opracowanie: szkolnastrona.pl