Nauczyciele

Jesteś tu: » Strona startowa » Nauczyciele

 

Dyrektor szkoły - mgr Artur  Chorzępa


zastępca dyrektora - mgr Magdalena Kazimierczak


zastępca dyrektora d/s  przedszkola - mgr Alina Keplinger

 

 

 

Pedagog szkolnymgr Marzena Mikołajek i mgr Justyna Tyszka


Sekretariat  - Grażyna Ziemińska i Lucyna Prokop - BazałaWYCHOWAWCY KLAS:

 

mgr Lidia Borowska – klasa I A

  mgr Genowefa Szpak – klasa I B

    mgr Barbara Kalitowska – klasa II

       mgr Urszula Chorzępa –  klasa III A

  mgr Grażyna Bożek – klasa III B

 


        mgr Halina Gorla - wych. klasa IV A

           mgr Joanna Zdrojek - wych. klasa IV B

                      mgr Magdalena Kazimierczak - wych. klasa V

                    mgr Małgorzata Dzięgiel  - wych. klasa VI A

                 mgr Karolina Wacławik - wych. klasa VI B

                     mgr Bożena Sołek-Muzyka-wych. klasa VIIA

     mgr Anna Kozioł-wych. klasa VIIB


klasy gimnazjalne:


         mgr Marzena Skwark- wych.klasa IIA

             mgr Marta Kucharczyk - wych. klasa IIB

         mgr Sylwia Mrózek - wych. klasa IIIA

            mgr Katarzyna Antosik wych. klasa IIIB


przedszkole:

mgr Alina Keplinger

mgr Magdalena Michalak

mgr Justyna Michalska

mgr Lucyna Oleksińska

mgr Anna Wełyczko

mgr Irena Wujcikowska


NAUCZYCIELE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W  JUGOWIE

mgr Katarzyna Antosik – matematyka z informatyką, chemia

mgr Marcin Antosik–chemia, biologia, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Jolanta Blacha - muzyka, plastyka, wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika

mgr Lidia Borowska -edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna

mgr Grażyna Bożek – edukacja wczesnoszkolna

mgr Artur Chorzępa – historia, etyka, wychowanie fizyczne

mgr Urszula Chorzępa –  edukacja wczesnoszkolna, matematyka z elementami informatyki          

mgr Małgorzata Dzięgiel - język angielski, język niemiecki

mgr Halina Gorla –  język polski

mgr Jarosław Hosek - wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika

mgr Barabara Kalitowska -edukacja wczesnoszkolna, przedszkolna, gimnastyka korekcyjna

mgr Magdalena Kazimierczak–matematyka z informatyką, logopedia

mgr Gabriel Kolk - religia, historia, resocjalizacja

mgr Anna Kozioł - język niemiecki, informatyka

mgr Marta Kucharczyk – język polski, logopedia

mgr Marzanna Mikołajek - pedagog szkolny, świetlica

mgr Rafał Moryc - wychowanie fizyczne

mgr Sylwia Mrózek – język  polski, zajęcia artystyczne

mgr Barbara Nowaczyk - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, informatyka

mgr Marzena Skwark – język angielski

mgr Bożena Sołek-Muzyka– matematyka z informatyką,  fizyka

mgr Genowefa Szpak – edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna, taniec w edukacji

mgr Justyna Tyszka - edukacja wczesnoszkolna, pedagog, biblioteka, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Joanna Tarapacka – historia, wos, etyka

mgr Karolina Wacławik - Bernacka – przyroda, geografia, technika

mgr Anna Wełyczko -  edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, religia

mgr Joanna Zdrojek - matematyka z informatyką, technika


 

 

 


Pliki do pobrania

Opracowanie: szkolnastrona.pl