Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Nauczyciele

Nauczyciele

 

Dyrektor szkoły - mgr Artur  Chorzępa

 

zastępca dyrektora - mgr Magdalena Kazimierczak

 

zastępca dyrektora d/s  przedszkola - mgr Alina Keplinger

 

 

 

Pedagog szkolnymgr Marzena Mikołajek i mgr Justyna Tyszka

 

Sekretariat  - Grażyna Ziemińska i Lucyna Prokop - Bazała

 

 

WYCHOWAWCY KLAS:

 

  mgr Urszula Chorzępa –  klasa IA

  mgr Barbara Nowaczyk - klasa IB

mgr Lidia Borowska – klasa II A

  mgr Genowefa Szpak – klasa II B

    mgr Barbara Kalitowska – klasa III

      

 

           mgr Sylwia Mrózek - wych. klasa IV A

         mgr Rafał Moryc   - wych. klasa IV B

     mgr Halina Gorla - wych. klasa VA

         mgr Joanna Zdrojek - wych. klasa VB

             mgr Katarzyna Antosik - wych. klasa VI

                      mgr Małgorzata Dzięgiel  - wych. klasa VII A

                  mgr Karolina Wacławik - wych. klasa VII B

                     mgr Bożena Sołek-Muzyka-wych. klasa VIIA

     mgr Anna Kozioł-wych. klasa VIIB

 

klasy gimnazjalne:

 

         mgr Marzena Skwark- wych.klasa IIIA

         mgr Jarosław Hosek - wych. klasa IIIB

        

 

przedszkole:

mgr Alina Keplinger

mgr Magdalena Michalak

mgr Justyna Michalska

mgr Lucyna Oleksińska

mgr Anna Wełyczko

mgr Irena Wujcikowska

 

NAUCZYCIELE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W  JUGOWIE

mgr Katarzyna Antosik – matematyka z informatyką, chemia

mgr Marcin Antosik–chemia, biologia, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Jolanta Blacha - muzyka, plastyka, wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika

mgr Lidia Borowska -edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna

mgr Grażyna Bożek – edukacja wczesnoszkolna

mgr Artur Chorzępa – historia, etyka, wychowanie fizyczne

mgr Urszula Chorzępa –  edukacja wczesnoszkolna, matematyka z elementami informatyki          

mgr Małgorzata Dzięgiel - język angielski, język niemiecki

mgr Halina Gorla –  język polski

mgr Jarosław Hosek - wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika

mgr Barabara Kalitowska -edukacja wczesnoszkolna, przedszkolna, gimnastyka korekcyjna

mgr Magdalena Kazimierczak–matematyka z informatyką, logopedia

mgr Gabriel Kolk - religia, historia, resocjalizacja

mgr Anna Kozioł - język niemiecki, informatyka

mgr Angelika Szpat – język polski, muzyka

mgr Marzanna Mikołajek - pedagog szkolny, świetlica

mgr Rafał Moryc - wychowanie fizyczne

mgr Sylwia Mrózek – język  polski, zajęcia artystyczne

mgr Barbara Nowaczyk - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, informatyka

mgr Marzena Skwark – język angielski

mgr Bożena Sołek-Muzyka– matematyka z informatyką,  fizyka

mgr Genowefa Szpak – edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna, taniec w edukacji

mgr Justyna Tyszka - edukacja wczesnoszkolna, pedagog, biblioteka, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Joanna Tarapacka – historia, wos, etyka

mgr Karolina Wacławik - Bernacka – przyroda, geografia, technika

mgr Anna Wełyczko -  edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, religia

mgr Joanna Zdrojek - matematyka z informatyką, technika

 

 

 

 

 

NA GÓRĘ