Pracownia przyrodnicza

W roku szkolnym 2010/2011 nasza szkoła realizuje projekt: „ Pracownia przyrodnicza w każdej gminie „ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury  placówek edukacyjnych na Dolnym Śląsku, działanie 7.2  Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych . W ramach projektu zostało zakupionych 118 pracowni przyrodniczych służących realizacji zajęć  z wykorzystaniem eksperymentu uczniowskiego  na lekcjach przyrody w klasach 4-6. Całkowita wartość projektu wyniosła  23 250 035, 32 zł z czego wkład Województwa Dolnośląskiego wyniósł 6 975 010,60 zł, Unii Europejskiej 16 275 0 24, 72 zł.


Przed otrzymaniem sprzętu przygotowano pomieszczenie, poprowadzono w nim dodatkową instalację elektryczną, podłączono Internet. Zakupiono również nowe, funkcjonalne meble, umożliwiające prowadzenie doświadczeń i eksperymentów w grupach. Jest to wkład własny Gminy Nowa Ruda w realizację projektu.1.Tak powstaje nasza pracownia przyrodnicza


2.Zajęcia w nowej pracowni


3. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna w pracowni przyrodniczej

NA GÓRĘ